Liity jäseneksi Jussi-TV Verkkokauppa
 

MyLife - rahasto

 

Seinäjoen Maila-Jussit ry on perustanut SMJ MyLife-rahaston.


Rahaston tarkoituksena on tukea seuran vähävaraisten perheiden lasten pesäpalloharrastusta. Kuten rahaston nimikin kertoo on jokaisella lapsella ja nuorella ainutlaatuinen elämä, jota Seinäjoen Maila-Jussitkin haluaa arvostaa.


Lapsen ja nuoren into pesäpallokentällä ja ilo joukkueen jäsenenä olemisesta on käsin kosketeltava. Seinäjoen Maila-Jussit haluaa kannustaa lapsia ja nuoria pysymään pesäpalloharrastuksen parissa perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta.
Pesäpalloharrastus tukee lapsen ja nuoren itsetunnon kehitystä sekä sosiaalisia taitoja. Jokaisella joukkuepelaajalla on joukkueessa arvokas tehtävä, että joukkue voi pelata joukkueena!


Jokaisella vähävaraisella perheellä on nyt mahdollisuus hakea tukea lapsen tai nuoren pesäpalloharrastusmaksuihin. Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä esiin lapsen tai nuoren innostus pesäpalloharrastukseen sekä perheen taloudellinen tilanne.


Jokainen hakemus käsitellään luottamuksellisesti ja MyLife-rahaston työryhmä kannustaa matalalla kynnyksellä hakemaan avustusta, että jokainen lapsi ja nuori voisi jatkaa omaa pesäpalloharrastustaan perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta.


Jokainen lapsi ja nuori on arvokas!


Hakemukset lähetetään osoitteeseen mylife@smj.fi

 

Rahaston säännöt:

 

1. Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten pesäpalloharrastamista Seinäjoen Maila-Jusseissa.


2. Rahastosta myönnetään tukea harkinnanvaraisesti, jokainen hakemus yksilöllisesti huomioonottaen. Tuen myöntämiseen vaikuttaa perheen taloudellinen kokonaistilanne sekä lapsen ja nuoren omaehtoinen innokkuus pesäpalloharrastukseen. Perheen taloudelliseen tilanteeseen voivat vaikuttaa monet asiat, kuten vanhempien äkillinen sairastuminen, työttömyys,
mielenterveysongelmat tai lomautukset.


3. Tukea voi hakea Seinäjoen Maila-Jussien seura- tai joukkuemaksuihin sekä leirimaksuihin.


4. Tuki maksetaan kohdentaen summa suoraan esitettyihin laskuihin joko koko summalla tai osittain.


5. Tukea voidaan myöntää kirjallisen, vapaamuotoisen hakemuksen perusteella, josta käy esiin perheen taloudellinen kokonaistilanne sekä lapsen tai nuoren oma innostus pesäpalloharrastukseen.


6. SMJ MyLife-rahasto kerää jaettavat rahat lahjoituksin, erilaisin tapahtumin, myyjäisin sekä mainostuotoin.


7. Hakemukset käsittelee Seinäjoen Maila-Jussien nimeämä työryhmä luottamuksellisesti ja johtokunta päättää tukien myöntämisestä rahaston rahatilanteen mukaisesti. Hakemukset pyritään käsittelemään kahden viikon
kuluessa saapumisesta.